2013-2014. nevelési év

Induló Montessori csoportról

  • Elindult ebben az évben a Montessori pedagógiával működő Süni-csoport. Már az indulásnál átléptük a 25 fős csoportlétszámot, és év közben is folyamatosan jöttek a jelentkezők, ahogy híre ment a csoport indulásának. A két óvodapedagógus és a pedagógiai asszisztens elvégezték a Montessori alaptanfolyamot kiváló eredménnyel. Pályázati pénzekből és az Önkormányzat támogatásával sikerült év közben berendeznünk speciális bútorokkal és eszközökkel a csoportszobát. Már az első naptól kezdve az ideérkező gyerekek egy speciális napirenddel találkoztak. 9 órakor beszélgetőkörrel indul a nap. Itt minden kisgyermeknek lehetősége van megszólalni, úgy hogy figyelnek rá. Elmondhatják élményeiket, beszélhetnek örömeikről, félelmeikről. Számba veszik hiányzó társaikat, minden nap megbeszélik hányadika van, milyen nap, milyen volt tegnap, milyen lesz holnap, milyen hónapot írunk, milyen évszakban vagyunk. Ezzel már korán gyakorolják az időhatározókat, fejlődik időérzékük. Megtanulják egymást meghallgatni, egymásra figyelni. Minden alkalommal valamilyen egyéb témáról is beszélgetés folyik. Ekkor mutatják be az új eszközt, játékot, amit megkapnak önálló használatra. Az eszközök úgy vannak elkészítve, hogy a gyerekek önállóan tudják magukat ellenőrizni. Az egész montessori pedagógia fontos szabálya, hogy a gyerekek számára olyan környezetet alakítsunk ki, amelyben a gyermeki önállóság és aktivitás a legjobban érvényesülhet.
  • A másik fontos kötött napirendi pont a csoport életében a csendjáték és a mindennapos mozgás tánccal. A csendjáték során megtapasztalhatják a gyermekek a relatív csendet, megtanulnak elcsendesedni, magukra figyelni egy rövid ideig, majd mozgáskoordinációt fejlesztő járásgyakorlatokkal foglalkoznak. Ezek a mozgásos játékok nagy odafigyelést, koncentrációt magukra és egymásra figyelést igényelnek a gyerekektől. Fejlődik türelmük, toleranciájuk, mozgáskoordinációjuk. A nap során ugyanúgy voltak rövid kis kezdeményezések ebben a csoportban is mint a többiben, de ezek mellett a gyerekek a speciális eszközök önálló használatával kedvükre fejleszthetik egyéni képességeiket.
  • Sok szülős, közös délelőtti program színesítette a gyerekek életét. A csoport pedagógusainak mottója, hogy a kisgyermekek számára minél több élményt nyújtsanak és eléjük tárjanak minél több lehetőséget, nyitogatva őket a világra. Mindezek által rendkívül nyitott, befogadó, elfogadó, kedves gyermekekké váltak. Különlegessége még a csoportnak, hogy már az óvodába lépéstől ismerkednek az írott nyelvvel is. Mindenhol megjelenik írva és jelekkel a nevük, tudnivalók. Sokféle betűs játék áll a gyerekek rendelkezésére a betűkkel való ismerkedésre. Mi magunk is csodálattal figyeljük, hogy a Montessori pedagógia milyen rendkívüli fejlesztő hatással bír a gyermekek személyiségére.
  • A Nyuszkó-csoportos kis-középsős gyermekek számára speciális lehetőség a sok színes, változatos program, foglalkozás mellett, hogy a mindennapi gyermeki tevékenységek során ismerkedhetnek az angol nyelvvel. Mivel a játékos formában, a mindennapi tevékenységekhez kötve jelenik meg az angol nyelv, így a gyerekek a mindennapokhoz tudják kötni a nyelvtudásukat, és a szakkör jellegű játékos angol nyelvvel való ismerkedés helyett a minden napi tevékenységeik közben könnyen elő is tudják hívni azokat. A két év alatt ismerkedtek egyszerű mondatokkal, üdvözléssel, színekkel, állatokkal, számokkal és képesek egyszerűbb utasításokat megérteni, és már maguk is használják a minden napok során. A napi foglalkozások időtartama az elmúlt évhez képest növekedett és megjelent egy-egy téma esetében a kötelező jelleg. Egyaránt dolgoznak kötetlen, kötött formában, egyéni, kis csoportos és teljes csoportos formában is. Az idei évben már elvárás volt, hogy a megkezdett tevékenységet fejezzék is be. Tapasztalják meg a gyerekek, hogy milyen az, amikor erőfeszítéseiket siker koronázza.
  • A Pillangó-csoportos gyerekek nagyon szerencsésnek mondhatták magukat, hiszen két rendkívül kreatív pedagógus foglalkozott velük. A csoport rendkívül stabil szokásrenddel rendelkezik. Így iskola előtt állva jó volt látni, hogy mennyire kötelességtudóak, vágynak a megmérettetésre, a feladatokra. A gyerekek rendkívüli örömmel vettek részt a minden napok során a kreatív kézműves tevékenységekben, és az óvoda közösségi tereiben a kiállított kész munkákkal barátságos környezetet varázsoltak. Ebben a csoportban az óvónénik elkötelezettsége a miatt a kulturális értékek iránt, ill. a felelős állattartás iránt sok lehetőséget kaptak a gyerekek ezeken a területen való gazdagabb élményekre. Rendkívül nívós színházi előadásokat láthattak a gyerekek több alkalommal is a Nemzeti Táncszínházban a MÜPÁ-ban. Megtanulták a színház és múzeum látogatások során a kulturált viselkedés szabályait. Nagyon büszkén vittük őket bárhova, hiszen mindenhol dicséretet, elismerést kaptunk a gyerekek jól neveltsége és érdeklődése miatt. A NOÉ Állatmenhellyel Klamarik Zsuzsi néni jóvoltából évek óta egyre szorosabb kapcsolatot ápolunk. Így a gyerekeket évente visszük el az állatmenhelyre, ill. jön óvodánkba a menhely egyik munkatársa a felelős állattartással kapcsolatban és a kutyákhoz való biztonságos közeledés elsajátítása érdekében. A gyerekeink az iskolára való készülődés közben gyakran vettek részt az iskolákban szervezett foglalkozásokon, ahonnét mindig nagyon elismerő szavakat kaptunk az ott tanító pedagógus kollegáktól. Óvodánkból szívesen fogadják a kerületi iskolák a gyerekeket, hiszen mindig jól felkészült, nyitott, érett gyerekek kerülnek az iskolába.
  • A Maci-csoportban a német nyelvvel való játékos ismerkedés folyt, ugyanolyan formában, mint az angolos Nyuszkó-csoportban. A gyerekek ugyanúgy a német mondókák, dalok, dalosjátékok mellett a mindennapi élethez köthető kifejezéseket tanulnak meg, és használnak. A szülők elmondása szerint otthon is szívesen használják a tanult kifejezéseket. A Márton-napi német nyelvterületen uralkodó szokásokkal is megismerkedtek a gyerekek, és a többi csoportokban is köszöntötték német dalokkal, versekkel a Márton-napot. A fiús csoport igazi kihívást jelentett a pedagógusoknak, ennek ellenére ezek a gyerekek rendkívül nyitottak, elfogadóak, és segítőkészek mindenkivel. Különösen jól megfigyelhető volt náluk, hogy a kicsikkel, a gyengébben teljesítőkkel szemben mennyire toleránsak. A versenyszellemüknek köszönhetően jól szerepeltek a közlekedési versenyen, rajzpályázatokon.
  • Az idei évben is több külön foglalkozáson volt lehetőségük részt venni a gyerekeknek. Az idei évben indítottuk be kísérleti jelleggel a sakk-foglalkozásokat a tehetséges gyerekeknek. Nagyon izgalmas volt látni, ahogy a gyerekek ismerkedtek a sakk-játék bábuival, szabályaival. Örömmel vettek részt a gyerekek ezeken a foglalkozásokon, sőt két kislány versenyen is indult, ahol rendkívül ügyesen szerepeltek. A sakk mellett támogattuk a gyermekek sportolási mozgási lehetőségeit. Heti rendszerességgel jártak úszni 4 éves kortól a gyerekeink 70%-a. A mélyvízes úszásoktatásnak, és a rendkívül magas szintű oktatásnak köszönhetően a nagycsoportos gyermekeink már úszóversenyeken indultak és dobogós helyezést értek el. A harmadik év végére a gyerekek nagy vízbiztonságra tesznek szert. Az úszásnak és a sószoba használatnak köszönhetően jelentősen csökkent a gyerekek felsőlégúti megbetegedéseinek száma és időtartama. A JUDO és NÉPTÁNC foglalkozásokon is nagy számban vettek részt a gyerekek.
  • Két éve elindítottuk a nyitott óvoda programunkat, melynek célja a szülőkkel való szorosabb együttműködés, a gyermekek óvodai mindennapjaiba való betekintési lehetőségek számának növelése, és a közös szülős programok megszervezése. Az idei évben a Márton-Naphoz kötődő közös együttléttel indultak a szülős programok. A közös anyák-napi kirándulások évek óta rendkívül népszerűek a csoportok körében. A Királyréti, a Medve-farmi és a Vadasparki közös családi kirándulások nagyon jó hangulatban teltek.