Rólunk

Óvodánk a Főváros belvárosának középpontjában, egy ötemeletes ház magasföldszintjén helyezkedik el. Központi fekvése, jó közlekedése miatt elérhetőségi szempontból is vonzó a családok számára. Megközelíthető metróval, busszal és villamossal egyaránt.

Óvodánk csoportszobái nagy alapterületűek (57-67nm alapterületűek), légkondicionáltak, világosak és tágasak, az összes helyiség családias, barátságos légkört sugall. A csoportszobákban légtisztítók biztosítják a gyermekek számára a pormentes, tiszta levegőt. Az intézmény jó állapotban van, nagy gondot fordítunk az állagának megóvására, folyamatos javítására.
Négy csoportszobában 100 gyermek fogadására van lehetőségünk, de mód van kis átalakítással egy ötödik csoport megnyitására is. A csoportokban max. 25 gyermek tartózkodik.
Jelenleg 4, életkor szerinti, ill részben osztott csoporttal működik az intézmény. 2 montessori csoport és 2 tevékenységközpontú programmal működő csoportunk van.

Saját külön álló, tágas tornatermünk van, mely jó felszereltségével, lehetőséget biztosít - a nap bármely szakában - kötetlenül vagy kötött testmozgások, játékok, sport-tevékenységek, mozgásos külön foglalkozások, mozgásos fejlesztő foglalkozások szervezésére. 2004 óta folyamatos pályázatok segítségével sikerült bővíteni a tornaterem eszközállományát. 2008-ban így tudtuk beszerezni a "Mozgáskotta" nevű mozgásfejlesztő eszközcsaládot is, majd 2014-ben ennek nagyobb változatát.

Hetente egy nap kirándulni visszük a gyermekeket az önkormányzat által biztosított autóbusszal. Megfordultunk már különleges játszótereken, meglátogattuk a macikat Veresegyházán, csavarogtunk a Vácrátóti arborétumban, felszálltunk a repülőre Ferihegyen a repülőgép skanzenben. Rendszeresen látogatjuk a NOÉ Állatmenhely kis lakóit és Budakeszi vadaspark állatait, és az állatkertet, de az állatsimogató gazdaságokban is gyakran megfordulunk. Az almaszedés, szüret sem idegen tőlünk.

2005-ben nyitottuk meg óvodánkban a sószobát (elsőként a kerületben) a hozzánk járó gyermekek és családjaik számára. 2014-ben pályázat útján átalakításra került, így a gyerekek és családjaik már egész évben napi rendszerességgel alkalmanként 25 percet tölthetnek el ebben a helyiségben mesehallgatással, vetítéssel, beszélgetéssel, anyanyelvi játékokkal, 2016-től a "tapintós szekrénnyel" jó hangulatban. A sószoba megnyitásával egy időben, ünnepélyes keretek között vette fel intézményünk a Tesz-Vesz Óvoda nevet és avattuk fel az óvoda logójáról készült fali kerámiát.

Az óvodánk hű nevéhez, hiszen mindig teszünk-veszünk valamit, ahogy mondani szokás; nálunk mindig történik valami.

Gyermekeink életkörülményei különbözőek. Külön foglalkozásaink is a mozgásigény kielégítéséhez és az egészséges életmódhoz köthető mindennapi mozgás biztosításához, a kiemelkedő képességű gyermekek neveléséhez kapcsolódnak. Ezeket a szülők igényeit figyelembe véve, a gyerekek és az óvodai élet sértetlenségét szem előtt tartva szervezzük, általában a délutáni időben önköltséges alapon. Ilyen programok a sikeresen működő "ovi sakk", néptánc, judó foglalkozások. 2016-tól felvették óvodánkat a "Bozsik programba", így sikeres "ovi-foci" is működik már. 2016-tól csatlakoztunk az "Ovi-zsaru"programhoz is, mellyel a gyermekek mindennapi balesetmentes közlekedésre nevelése mellett, segítjük a gyermekeket abban is, hogy az esetleges veszélyhelyzeteket, hogy tudják elkerülni, baj esetén kihez fordulhatnak, hogyan kérhetnek segítséget. Ebben szorosan együttműködünk az V. kerületi és a Fővárosi Rendőrkapitányság Bűnmegelőzési Osztályaival. 2018 szeptemberétől elindítottuk a gyerekek lelki egészségének támogatása érdekében a "BOLDOG ÓVODA" cím birtokosaként, a boldog órákat. Mind a négy csoportunkban ingyenesen ismerkedhetnek a gyermekek a mindennapi élethez kötötten az idegen nyelvvel. Két csoportban a német nyelvvel, két csoportban az angol nyelvvel ismerkednek a gyerekek ingyenesen. 2021-ben csatlakoztunk a "GeniRobot" programhoz, mellyel a gyermekek kritikus gondolkodását tudjuk kiemelten fejleszteni ill. ismerkednek a programozás alapjaival játékos keretek között.

Évek óta nagy hagyománya van az óvodai úszásoktatásnak is, melyet az utóbbi évben már az Önkormányzat is támogatott. Ennek is köszönhető, hogy jelentősen javult a gyermekek hiányzási statisztikája ill. nagymértékben fejlődött a gyermekek mozgáskoordinációja.

Örömmel tapasztaljuk, hogy a hozzánk járó gyermekek szülei rendkívül együttműködőek, nyitottak, így sikeresen tudtuk kialakítani a partnerségen alapuló "Nyitott Óvoda" programunkat, melynek köszönhetően a családok szívesen lépnek be a csoportokba, vesznek részt közös programokban, kezdeményezésekben, igénylik a szakmai segítséget, ötleteikkel, javaslataikkal gazdagítják minden napi életünket.

A heti rendszerességgel megszervezett buszos kirándulások, és a nyári táboroztatás (étkeztetésen felüli ) költségeit a Belváros-Lipótváros V. kerületi Önkormányzat fedezi.

Bevezettük az új intézményi, pedagógus, és vezetői önértékelést, megtartva az intézmény belső teljesítményértékelését a nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottakra. A minőségi nevelés megtartásának aktív részesei - a Szülői Szervezet tagjain keresztül is - a szülők. Véleményüket őszintén, bátran mondják el mind személyesen, mind pedig a kérdőíveken keresztül.

Egyre fontosabb szerepet tölt be a gyermekek nevelésében az egészséges életmód kialakítása épp úgy, mint a környezettudatos nevelés. Ehhez a mozgás természetes életforma kialakítása mellett a családok segítségével biztosítjuk gyermekeink számára a napi rendszeres gyümölcs és zöldségfogyasztást, ill. a pályázati támogatásokból két víztisztító berendezés került beüzemelésre, ezzel is segítve a gyermekek egészséges vízfogyasztásra való szoktatását (a cukros üdítők helyett). Az ősztől tavaszig tartó sószobai tartózkodás erősíti a gyermekek immun- és légző-rendszerét, hozzájárul a gyermekek egészségének megőrzéséhez. Tudatában vagyunk annak, hogy az egészség megőrzésének alapvető feltétele a lelki egészség biztosítása. Éppen ezért a gyermekek érzelmi életének megismerését, a nyugodt, kiegyensúlyozott óvodai környezet megteremtését, a gyermekekhez való szeretetteljes fordulást fontos feladatunknak érezzük. A COVID pandémia miatt Home Office-ba kényszerülés ideje alatt napi szinten jelentkeztünk be a gyerekekhez mesékkel, kézműves ötletekkel, játékos feladatokkal. Ezzel is színesítettük otthoni életüket és így igyekeztünk a szülőket is egy kicsit tehermentesíteni, segíteni a szabadidő hasznos eltöltésében.

A környezettudatos nevelés első lépéseként az energiaforrásokkal való takarékoskodásra nevelünk, ill. foglalkozunk a szelektív hulladékgyűjtés és hulladékhasznosítás kérdéskörével, továbbá bővítjük a környezetvédelemmel kapcsolatos tapasztalatszerzések körét.

A pedagógia munkánk sokszínűségét jellemzi, hogy a kollegák élnek a pedagógiai szabadságukkal. Kipróbálásra került az elmúlt évek folyamán a projekt pedagógia sikerrel, két csoportban lehetőség van az informatikai nevelésmegvalósítására, beindult a két Montessori csoportunk, megkezdte működését a tehetséggondozás szervezett keretek között. Szakmai módszertani műhelyt indítottunk, melynek keretében aktuális módszertani kérdésekkel, újításokkal foglalkozunk. Jó alkalom a szakmai továbbfejlődésre és az óvoda sajátos arculatának alakítására.

A személyi és tárgyi feltételeink jók. Szakképzett dajkákkal dolgozunk. Két kollega rendelkezik szakvizsgával. Az intézményvezető mester pedagógusi minősítését is megszerezte, és szakértőként részt vesz a pedagógus minősítésekben és a tanfelügyeletben, minden kollega sikeresen minősült. Minden kollega érdeklődésének és tehetségének megfelelő irányba képezi magát megosztva kollegáival tapasztalatait és hasznosítva azokat munkájában. Három belső munkatársunk rendelkezik fejlesztő pedagógusi végzettséggel is, ők mozgásterápiában is járatosak. Nekik is köszönhetően kiemelkedő eredményeket értünk el a fejlesztés terén, és kezdeményezésünkre nyert létjogosultságot a kerületben az óvodai fejlesztés. Három óvodapedagógus és a gyógypedagógiai asszisztensünk montessori alapképzésben vett részt. Egy 8 órás óvodatitkár segíti munkánkat. 1 gyógypedagógiai asszisztens segíti a beilleszkedési és magatartászavaros, ill. SNI-s gyermekek nevelését.

A tárgyi feltételeink kiemelkedőek a Fenntartónak, a pályázatoknak köszönhetően.

Gyermekeinkkel szakképzett külső logopédus, gyógypedagógus és fejlesztő pedagógus is foglalkozik. Heti 4 órában a fenntartónak köszönhetően az óvodánkban tevékenykedik óvodapszichológus is. Sajnos egyre nő a beszédhibások száma, így egyre nagyobb szükség van a prevenció mellett a logopédus munkájára is. A Szakszolgálat különböző művészetterápiás foglalkozások segítségével vezeti be a gyermekeket a művészetek világába.

ÓVODA NYITVATARTÁSA: 06-18 óra

Vezetőként a célom, hogy a változó gyermeki, felhasználói, fenntartói igényeket összehangoljuk a pedagógiai értékrendünkkel, és ennek megfelelően fejlesszük tárgyi, személyi feltételeinket. A Nyitott Óvoda programunk által biztosítsuk a szülők számára a folyamatos betekintést gyermekeik óvodai életébe. Végső soron arra törekszünk, hogy kicsik és nagyok jól érezzék magunkat velünk, általunk. Legyen ez a hely olyan, ahol jó lenni, ahol lehet szárnyalni, de jó megpihenni is.

Budapest, 2021.01.19.

Szabó-Biczók Tamásné

Óvodavezető