Nyuszi csoport

Tevékenységközpontú nevelést alkalmazunk a csoportunkban számos Montessori elemet beillesztve a mindennapi tevékenységeink közé. A mindennapi beszélgető kör a kezdete vagy éppen lezárása az aznapi fejlesztő tevékenységünknek. A csoport erősségei közé tartoznak a matematikai tapasztalat szerzéssel kapcsolatos ismeretek, illetve a zenei nevelés. Játékos idegen nyelvi nevelés keretében a gyermekek megismerkednek az angol nyelv sajátosságaival dalok, mondókák, kifejezések által. Célunk az, hogy ebben a nagyon fogékony életkorban  megkedveltessük a gyermekekkel az idegen nyelvek tanulását, ami jó alapul szolgál az iskolai nyelvtanuláshoz.  A mindennapi iskolára előkészítő foglalkozás mellett, nagy hangsúlyt fektetünk az energiák levezetésére, a gyermekek mozgásigényének kielégítésére. Kiscsoporttól kezdve önállóságra nevelünk, mert fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek saját tapasztalataik által tanulhassanak, ismerkedjenek meg a szűkebb és tágabb környezetükkel, hogy biztos alapokkal indulhassanak az iskolába. Ehhez biztosítunk változatos, fejlesztő játékokkal teli környezetet és gyermekszerető, támogató felnőtteket.